USG, tomografia, rezonans. Czym różnią się te badania?

USG, tomografia, rezonans. Czym różnią się te badania?

W diagnostyce określonych schorzeń niektóre badania zapewniają lepszą efektywność od innych. Najpopularniejsze metody to ultrasonografia, tomografia oraz rezonans magnetyczny. Czym się charakteryzują oraz jakie występują między nimi różnice?

Badanie USG

Ultrasonografia jest bezinwazyjną metodą diagnostyczną, która wykorzystuje zjawisko odbicia fal ultradźwiękowych do uwidocznienia obrazu badanego narządu czy tkanek. Dokładność tego badania jest bardzo wysoka, ponieważ pozwala na wykrycie nawet niewielkich zmian. Ultrasonograf w żaden sposób nie szkodzi zdrowiu i może być stosowany wielokrotnie. Pozwala na uzyskanie obrazu w czasie rzeczywistym oraz umożliwia bardzo precyzyjną ocenę stanu narządów. Metoda ta stosowana jest przede wszystkim do określania ich kształtu, położenia czy wielkości. USG można wykonać z wykorzystaniem środków kontrastujących. Metoda ta powszechnie stosowana jest w diagnostyce płodu. Kluczowym aspektem pozostaje zastosowanie odpowiednich głowic. Dodatkowa zaleta to bardzo niskie ryzyko powikłań. Fale ultradźwiękowe wysyłane są z niewielką siłą, przez co szanse na uszkodzenie narządów wewnętrznych pozostają praktycznie znikome.

Tomografia komputerowa

W tomografii komputerowej do obrazowania wykorzystuje się promienie rentgenowskie. Specjalna lampa krąży dookoła ciała pacjenta, naświetlając jego ciało dokładnie z każdego punktu wokół osi. W ten sposób na monitorze komputera uzyskać można obraz wybranego obszaru. Tomografia komputerowa to podstawowe badanie w diagnostyce obrażeń wielonarządowych, np. po wypadku. Wskazaniem do jej przeprowadzenia są podejrzenia urazu kanału kręgowego i głowy, a także ropnia mózgu czy krwawienia doczaszkowego. Badanie to ukazuje wiele urazów w obrębie różnych narządów, przez co jest bardzo cenione w onkologii oraz chirurgii. Umożliwia ocenę zaburzeń neurologicznych i zmian zwyrodnieniowych. Tomografia komputerowa może być wykonana zarówno z kontrastem, jak i bez niego. Najczęściej środkiem cieniującym są związki jodu, które podawane są np. dożylnie lub doustnie.

Rezonans magnetyczny

W badaniu rezonansem magnetycznym wykorzystywane są magnetyczne właściwości atomów. Do jego przeprowadzenia niezbędne jest odpowiednio silne pole magnetyczne oraz fale radiowe, a także komputer umożliwiający zamianę danych na obrazy. Rezonans magnetyczny uznawany jest za bezpieczny, jednak dość uciążliwy dla pacjenta. Podczas badania pacjent musi leżeć nieruchomo w niewielkiej przestrzeni, przy dużym hałasie i w niekomfortowej temperaturze przez długi czas. Rezonans znajduje zastosowanie w diagnostyce schorzeń układu nerwowego, do badania miejsc niedostępnych dla głowicy ultrasonograficznej. Mogą z niego korzystać osoby z implantami, rozrusznikami serca, niektórymi rodzajami sztucznych zastawek serca czy klipsami naczyniowymi. Głównym przeciwwskazaniem do przeprowadzenia tego badania jest obecność innych metalicznych ciał obcych w organizmie, takich jak np. plomby. Mogą one bowiem reagować bezpośrednio na pole magnetyczne.