USG Stopy – niezbędna diagnostyka

Stopa to narząd przenoszący każdego dnia cały ciężar naszego ciała. Na skutek przeciążeń i dużej ilości wykonywanych kroków stopa i staw skokowy należą do miejsc, które bardzo często ulegają urazom. Na urazy najczęściej narażeni są biegaczy i sportowcy innych dyscyplin, którzy nadmiernie obciążają okolicy stopy i stawu skokowego. Na skutek wielokrotnych przeciążeń dochodzi do naderwań ścięgien, złamań zmęczeniowych i przerwania więzadeł międzykostnych. Wykrycie tego rodzaju zmian możliwe jest dzięki wykonaniu USG stopy. Pozwala ono określić stan tkanek miękkich w obrębie stawu skokowego i stopy, określić stan zmian zwyrodnieniowo-degeneracyjnych nerwów, takich jak nerwiak Mortona.

Jak wygląda badanie USG stopy?

USG stopy i stawu skokowego umożliwia ocenę tkanek miękkich i powierzchni kości, dzięki zastosowaniu ultradźwięków. W trakcie badania lekarz przykłada głowicę pokrytą żelem do badanej okolicy i w ten sposób uzyskuje obraz rzeczywisty na monitorze aparatu. Po wykonaniu badania lekarz wręcza pacjentowi zdjęcie, wraz z opisem.

Najczęstszym wskazaniem do wykonania badania jest:

  • ostry lub przewlekły ból
  • obecność guzów i ganglionów
  • zaburzenia ruchomości poszczególnych stawów
  • ocena zmian pourazowych
  • ocena stanów zapalnych i zwyrodnieniowych
  • ocena zmian pooperacyjnych

W trakcie badania ocenia się struktury takie jak staw skokowo-goleniowy, aparat więzadłowy, stawy stępu, staw skokowo-piętowo-łódkowy, rozcięgno podeszwowe, błona maziowa, ścięgna mięśni strzałkowych, mięśni prostowników i zginaczy wraz z ich pochewkami, a także powierzchnie kości tworzących stawy.

Największym atutem badania USG stopy jest możliwość wykonania go w płaszczyźnie dynamicznej. Wówczas oceniana jest ruchomość bierna i czynna więzadeł, ścięgien i kości względem siebie. Badanie nie wymaga przygotowania. Warto do gabinetu zabrać całą zgromadzoną dotychczas dokumentacje, która ułatwi przeprowadzenie wywiadu lekarzowi ortopedzie.