Rejestratorka medyczna – czy to zawód medyczny? Zarobki, kwalifikacje, obowiązki

W strukturze organizacji medycznych każde stanowisko ma duże znaczenie. Wszystkie osoby budujące ją są niezbędne do sprawnego działania całej placówki. Rejestrator medyczny to także jeden z pracowników działalności podstawowej. Jakie obowiązki ma osoba zatrudniona na tym stanowisku i ile zarabia? Czy rejestratorka medyczna to zawód medyczny?

Ile zarabia rejestratorka i czy to trudna praca? 

Mediana wynagrodzenia dla osób pracujących w tym zawodzie w styczniu 2021 roku wynosiła 3000 zł brutto. Zupełnie inne wynagrodzenie otrzyma jednak osoba pracująca w prywatnej klinice, a inne taka, która zatrudniona jest w przychodni NFZ – wiele zależy też od miejscowości. Jeśli chcemy zapoznać się z informacjami dotyczącymi zarobków z pierwszej ręki, warto zajrzeć na wątek forum: rejestratorka medyczna – internauci dzielą się tam własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami w tej kwestii.

Praca w służbie zdrowia bez wątpienia nie należy do łatwych. Wręcz przeciwnie, ponieważ jest to zajęcie, którego nieodłącznym elementem jest kontakt z chorobami, ludzkim cierpieniem oraz silnymi emocjami pacjentów. Z tego też powodu na pracę w organizacjach medycznych decydują się przeważnie osoby, które odczuwają wewnętrzną misję do uprawiania zawodu, który umożliwia niesienie pomocy innym ludziom. Jednym z zawodów, w których można spełniać się na tej płaszczyźnie, jest rejestratorka medyczna. Jest to stanowisko niezbędne celu sprawnej obsługi pacjentów. 

Czym zajmuje się osoba zatrudniona na tym stanowisku? 

Praca rejestratorki medycznej polega przede wszystkim na obsłudze recepcji w danej placówce służby zdrowia. To bardzo odpowiedzialne stanowisko pracy, które pełni właściwie kluczową funkcję w sprawnym działaniu takiej placówki. To bowiem rejestratorka medyczna jest pierwszą osobą mającą bezpośredni kontakt z pacjentami. Stanowisko to charakteryzuje ogromna wielozadaniowość. Do najważniejszych obowiązków rejestratorki medycznej należy:

  • porządkowanie dokumentacji medycznej
  • sporządzanie okresowych sprawozdań statystycznych
  • przechowywanie dokumentacji zdrowotnej pacjentów
  • umawianie wizyt 
  • prowadzenie rozliczeń 
  • przyjmowanie materiałów do badań 
  • wprowadzanie danych, uzupełnianie baz.

Jak widać więc, jest to naprawdę bardzo wymagające zajęcie. Rejestratorka medyczna to osoba, która stanowi najważniejszy filar komunikacji pomiędzy pacjentem a lekarzem. Można właściwie powiedzieć, że to właśnie dzięki niej cała placówka funkcjonuje właściwie. 

Rejestratorka medyczna — czy to zawód medyczny?

Definicja zawodów medycznych jest ściśle określona. Co więcej, zagadnienie to regulowane jest prawnie poprzez ustawę. Z oficjalnej definicji, pracownicy wykonujący zawody medyczne są to osoby, które legitymują się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz takie, którym takie uprawnienia udzielone zostały na podstawie odrębnych przepisów.

W zawodzie rejestratorki medycznej wskazane jest posiadanie przynajmniej średniego wykształcenia. Wyższe nie jest natomiast niezbędne do jego wykonywania. Osoba pracująca na takim stanowisku nie zajmuje się bowiem udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Pytanie o to, czy rejestratorka medyczna to zawód medyczny pojawia się jednak bardzo często. I mimo że sama jego nazwa jest dość myląca, to jednak nie jest to zawód medyczny. Charakter takiego zajęcia jest zdecydowanie bliższy pracy biurowej.