Jak zaopatrzyć ranę skóry?

 

Rana to przerwanie ciągłości skóry na skutek urazu mechanicznego. W zależności od mechanizmu wyróżnia się rany tłuczone, szarpane, cięte i kąsane. Pierwsza pomoc przy ranach opiera się na ocenie zaawansowania urazu oraz zaopatrzeniu na stałe lub na czas transportu do szpitala.

Jak ocenić czy rana wymaga zaopatrzenia szpitalnego?

Przerwanie ciągłości skóry wiąże się z bólem, krwawieniem i dużym ryzykiem infekcji. W zależności od uszkodzenia krwawienie może być tętnicze – pulsujące żywoczerwoną krwią lub żylne. Każde krwawienie tętnicze wymaga leczenia szpitalnego. Następnie oceniamy głębokość rany. Powierzchowne otarcie naskórka o niewielkiej powierzchni może być leczone w warunkach domowych. To samo dotyczy ran, które nie przekraczają skóry właściwej oraz ich długość pozwala na odstąpienie od założenia szwów. Drobne rany mogą być zabezpieczone z użyciem specjalnych plastrów do zamykania ran dostępny w aptece. Powinny się one znaleźć w wyposażeniu apteczki w każdym domu. Jeśli rana jest głęboka, a jej zbliżenie brzegów jest niemożliwe, należy udać się do najbliższego szpitala, w celu chirurgicznego zaopatrzenia rany.

Co ma tężec do ran?

Oprócz głębokości rany, jej rozległości, oceniamy także stopień zanieczyszczenia. Szczególnie niebezpieczne są rany zanieczyszczone ziemią lub pyłem, które mogą zawierać laseczki tężca. Produkują one toksynę tężcową, która powoduje poważne schorzenia neurologiczne. Schorzenie to obecnie występuje bardzo rzadko dzięki dostępności szczepionki. Jest ona stosowana rutynowo u dzieci z ostatnią dawką w wieku 19 lat. Szczepionka działa przez około 10 lat. Dlatego osoby dorosłe powinny przyjmować dawki przypominające. W przypadku osób, które nie stosowały dawek przypominających, a od szczepienia minęło ponad 10 lat, ocenia się prawdopodobieństwo zanieczyszczenia rany i na jego podstawie stosuje się profilaktykę przeciwtężcową. Tężec jest chorobą o bardzo wysokim współczynniku śmiertelności, dlatego w razie wątpliwość należy skontaktować się z lekarzem.

W jaki sposób zaopatrzyć ranę?

Ranę należy przepłukać pod bieżącą wodą, starając się wypłukać zanieczyszczenia. Następnie stosujemy środki odkażające, obficie spryskujące ranę. Jeśli w ranie widzimy większe zanieczyszczenia, należy je usunąć. Kiedy mam pewność, że ona jest dokładnie oczyszczona, zakładamy jałowy opatrunek. W tym celu stosujemy specjalne gaziki lub gazy opatrunkowe. Unikamy stosowania waty lub chusteczek, ponieważ mogą one pozostać w ranie, utrudniając gojenie. Jeśli występuje duże krwawienie, należy założyć opatrunek uciskowy za pomocą bandaża lub opaski elastycznej. Tak założony opatrunek na ranę, która nie wymaga leczenia chirurgicznego, może pozostać na niej do dnia następnego. Zaleca się codzienne zmiany opatrunków. Jeśli jest to możliwe, należy jak najczęściej pozostawać bez opatrunku i wietrzyć ranę. Przyspiesza to gojenie i zapobiega rozwijaniu się infekcji. Więcej na temat leczenia ran znajdziesz na stronie