Jak przekonać alkoholika do odwyku?

Alkoholizm to straszliwa choroba odbierająca godność, pieniądze a często doprowadzająca na krawędź egzystencjalnego ubóstwa całe rodziny. Wedle badań Eurostatu, Polska obok takich krajów jak Rosja czy Rumunia posiada najwyższy na świecie wskaźnik spożycia alkoholu na głowę mieszkańca a szacowana ilość alkoholików w naszym kraju przekracza 2 miliony osób. Jakich grup nałóg dotyka najczęściej i jak przekonać alkoholika do odwyku?

 

Historia alkoholizmu w Polsce

 

Nie jest prawdą, utarty w społeczeństwie stereotyp, że alkoholowe uzależnienie znacznej części społeczeństwa zakorzenione jest w naszej kulturze od zawsze. Jak wynika z badań pracowników Muzeum Historii Polski, w czasach piastowskich i jagiellońskich a nawet za rządów władców elekcyjnych na ziemiach polskich spożycie alkoholu w porównaniu z innymi państwami Europy nie było wielkie. Sytuacja zmieniła się w okresie rozbiorów, gdy do Polski sprowadzono technologię wytwarzania wódki z ziemniaków. Ta zgubna w skutkach nowinka sprawiła, że w pierwszych dekadach XIX stulecia gorzelnie pojawiły się niemal na każdej wsi. Masowo rozpijano w ten sposób najniższe warstwy społeczne, chłopów i robotników rolnych, którym niekiedy płacono alkoholem za wykonaną pracę.

 

Kolejne dekady XIX i XX wieku utwierdziły fałszywy mit jakoby pijaństwo było obecne w historii Polski od zawsze. Pijane masy społeczeństwa były łatwe do kontroli dla zaborców, co przyczyniło się do tak długiego okresu rozbiorów. Zgubną kulturę picia pogłębiała krakowska bohema artystyczna końca XIX wieku tzw. dekadenci. Wskazane środowisko literackie niemal całe uzależnione było od mocnych trunków, promując alkoholizm w społeczeństwie. Większość poetów z tego grona przypłaciła promowane przez siebie wartości śmiercią w młodym wieku i tragedią ich rodzin. Jak widać alkoholizm sprawił ogromne problemy w naszym narodzie, dlatego tak ważne, by jak najwięcej współczesnych obywateli dotkniętych tą chorobą wyszło z niej dla dobra własnego i całej ojczyzny, dając dobry przykład następnym pokoleniom.

Od czego zależy decyzja o podjęciu leczenia nałogu?

 

Jak pisze psycholog i specjalista ds. leczenia uzależnień Ronald Ruden, najważniejszym krokiem alkoholika do zmiany swojego życia jest przyznanie się przed samym sobą, iż jest osobą uzależnioną i podjęcie świadomej decyzji o podjęciu leczenia nałogu. Decyzja ta zależy głównie od stanięcia w prawdzie o sobie i uświadomienia możliwych skutków dalszego trwania w katastrofalnym położeniu. Sama refleksja jednak nie wystarczy. Chory musi otrzymać specjalistyczną pomocą psychologiczną i medyczną oraz zwykłe wsparcie ze strony najbliższych. Nie wolno dopuścić do ostracyzmu alkoholika ani też do udawania, że problem nie istnieje, ponieważ przyniesie to skutki odwrotne do zamierzonych.

 

Leczenie nałogu nie może być prowadzone na własną rękę, nie może też opierać się tylko na silnej woli. Kluczem jest odpowiednia, kompleksowa terapia odtrucia alkoholowego, która na trwałe wyzwoli chorego i jego otoczenie (rodzinę, znajomych, podwładnych) od uciążliwych konsekwencji alkoholizmu. Jak pokazały rozważania naukowe Philipa Suttona, terapia odtrucia prowadzona zarówno od strony duchowej, psychicznej, jak i medycznej jest dla alkoholika jedyną skuteczną drogą do normalności. Wszelkie inne próby oparcia swojego ocalenia na jednym z tych czynników zawsze kończą się klęską i powrotem do picia. Jak jednak nakłonić chorego do podjęcia leczenia alkoholizmu, jak sprawić by zdecydował się na wyjazd do ośrodka i zmianę swojego życia?

Jak przekonać alkoholika do podjęcia terapii?

 

Większość alkoholików nigdy samodzielnie nie przyzna się przed sobą do własnego nałogu i nie podejmie walki z chorobą. Pojawia się więc konieczność negocjowania z chorym podjęcia przezeń leczenia. Aby przekonać alkoholika do podjęcia terapii zwykła rozmowa zazwyczaj nie wystarcza, bowiem łatwo popełnić w niej podstawowe błędy. Wytykanie uzależnienia, częstego picia, czy nawet problemów jakie zachowanie chorego niesie dla rodziny, już na starcie niweczy szansę na pozytywny wynik takiej konwersacji. Alkoholik odbiera takie słowa jako atak na siebie, wywołuje wówczas kłótnię, następnie jeszcze bardziej wraca do alkoholu jako odskoczni od obwiniającej go osoby. W prowadzonej rozmowie, o ile osoba bez przygotowania zawodowego takiej już się podejmie, powinno się więc wskazywać konkrety – mówiąc o głośnym krzyku chorego, poniesionych przez niego ogromnych wydatkach rzutujących na rodzinny budżet czy skargach sąsiadów. Nie należy atakować go osobiście ani używać ogólników. 

 

Gdy spokojna rozmowa nie działa, należy użyć tzw. argumentum ad baculum, zwanych też argumentami siły. Mówiąc prościej chodzi o wywarcie na chorym presji, stworzenie sytuacji, gdy zostanie postawiony pod przysłowiową ścianą i zmuszony na udanie się na leczenie. Krewny może zagrozić choremu udaniem się na policję w razie niepodjęcia terapii lub rzeczywiście zawiadomić służby, które doprowadzą uzależnionego na leczenie. Ważne jest całkowite zaprzestanie krycia alkoholika, wytworzenie sytuacji, w której będzie on odpowiadał za to, co pod wpływem alkoholu uczynił łącznie ze zniszczeniami i szkodami wyrządzonymi innym ludziom. 

 

Kluczową sprawą w procesie zachęcenia alkoholika do pójścia na odwyk jest wybór odpowiedniego centrum terapii. Należy wybrać dla chorego jak najbardziej komfortowe miejsce, w którym pobyt będzie spokojny i pozbawiony obaw a prowadzone leczenie szybkie i skuteczne – oparte na kompleksowym miksie zajęć psychologicznych, terapii medycznej i ćwiczeń duchowych. Najlepiej aby był to ośrodek prywatny, który zapewni pełen komfort pobytu w przeciwieństwie do państwowych centrów leczenia alkoholizmu. Wybór ośrodka takiego jak Tu i Teraz – odtrucia alkoholowe Kraków, z pewnością będzie początkiem nowego, rozdziału w życiu każdej naznaczonej piętnem alkoholizmu rodziny i osoby.

 

Więcej informacji na temat terapii alkoholowej można znaleźć na stronie https://www.alkoholizm.org.pl/uslugi/odtrucie-alkoholowe/