le-sibaza" pm mobide .-menu-nav ulain-body-wothuimpo le-sit-thule-sit-th-d-fo-taxonomyule-sit-th-objsrcover .c5 enter"> iv clrow"od center"> a pmain-body="faormg,, one; : none;"mp
 • center"> liimin-} e="bas="c5-t cente ss="c-iv cla
  center"> center"> a pmain-body="faormg,, one; : none;"mp
 • center"> liimi } iv clas od Skuteps:e lepsenie halluksówp "fahgory ">
  fbslikc" ory-4-touch-icon" href="https://blogmedskuteps:e-lepsenie-halluksow/" ory-4layouImawidget .c5ab" ory-4a A-close-olose t; _2">A-close-olose t; _3">A-close-o/p-ody-wo ody-wodd ody-wod ody-wod o "faescended .c5-reac5-close-sideygoogscripterod li-c5-man-} e="bas="c5-t> center"> iv claslne;-c5-ma-mobile-side clearfix"> cente ss="c-iv cla
  center"> center"> a pmain-body="faormg,, one; : none;"mp
 • center"> d oex-d} e="ker li, " pmker li, .navigat mmercesiv, .n ss c5-ost-tempmobile-side .ain-body-wo
 • le-sibaza-1" pm mobide .-menu-nav ulain-body-wothuimpo le-sit-thule-sit-th-d-fo-taxonomyule-sit-th-objsrcover .c5 googo !t od ody-wod od
  scripterod v> > liimi trmgg"c5-lass="rect5d ss="c-ny.edu." pm } layouI_1 : nagina a-mobile-side clearf;
  ow"o< -
  iv c" pm -mobile-s } e="iv c"odd < } /div>
  ect4">
  center"> civ cla

  Skuteps:e lepsenie halluksówp/h1odd
   url fnle-touch-icon" href="https://blogme/hor-in/mkogut/-wo value upented" oryetim ="ten7-01-1l-wo a, -o5-lalose-15p ccripterodde clearfix"> cd ant; pmain-body-wody-wod center"> e clearfix"> ant; pmain-body-wody-woddde clearfix"> cpwoae-touch-icon" href="https://blogmedhalluksy/-wHaluksy-ca- to zmiany zwyrodnieniowe, .cwadząass.o trwałej de-1759cji palcówp óp i zmian c-inobowych stawu w Lepsenie halluksów w silikonowe wkładki iidetarsalne – .oskonałe dla k="cetuz płaskostopiem < .5 żeervaportska na haluksy, chrjsiąca .zed otarciami, skuteps:ie utrzymujdepaludy we właściwejpHallule- – szyna zakładana .cfilakty s:ie w

  in-body-wody-wod cdy-wodddd c!-- Ner li, ect5"> f;
  c.title, pm } .titleside clearfix"> e; ow"o< ol-sm-6-thev"-ect

  F 'scrip Cdget_re-close-odlose-o/h3> e; fbtidget_re" ory-4-touch-icon" href="https://blogmedskuteps:e-lepsenie-halluksow/" ory-4litem="720" ory-4numwidget="5" ory-4ortanody-cl="li "oo/ cdy-wodd dd d cdy-wod< con, con, "mript>

  ceuild-, .widg2"mript> t h3.tic5_al_t h3.ticin-body="fat h3.tic5-, .widgceuild-, .wid siSzukaj-close-odlose-o/h3> ortan } ceuild"iv> in-body-wofield} e="ceuild"iiidhoiv>grel=div>or ceuildfiel" a impsf d-forh } " value="n-nacl="s"/div>ortanceuild_press" < ceho et="Szukaj...n-27odfiel>> in-body-wody-woody-woont; }#t .cr-jAwzy{ cover; t .cr:url('ge" content="https://blogmedyczny.edu.pl/wp-content/11/u -czy-wylew-100x100.jpg');} @ii } > only screav und (ortant; /crode_wrappixel-ri, : 2),> only screav und ( r centortande_wrappixel-ri, : 2),> only screav und ( r -o /crode_wrappixel-ri, : 2/1),> only screav und ( r r centde_wrappixel-ri, : 2),> only screav und ( r centre9olunt; 192dpi),> only screav und ( r centre9olunt; 2dppx){{ #t .cr-jAwzy{ cover; t .cr:url('ge" content="https://blogmedyczny.edu.pl/wp-content/11/u -czy-wylew-200x200.jpg');}}tant; }ont; }#t .cr-hHQFW{ cover; t .cr:url('ge" content="https://blogmedyczny.edu.pl/wp-conten6/10/Zrzut-ekranu-tent-10-23-o 14.33.59-100x100.png');} @ii } > only screav und (ortant; /crode_wrappixel-ri, : 2),> only screav und ( r centortande_wrappixel-ri, : 2),> only screav und ( r -o /crode_wrappixel-ri, : 2/1),> only screav und ( r r centde_wrappixel-ri, : 2),> only screav und ( r centre9olunt; 192dpi),> only screav und ( r centre9olunt; 2dppx){{ #t .cr-hHQFW{ cover; t .cr:url('ge" content="https://blogmedyczny.edu.pl/wp-conten6/10/Zrzut-ekranu-tent-10-23-o 14.33.59-200x200.png');}}tant; }ont; }#t .cr-XNSyc{ cover; t .cr:url('ge" content="https://blogmedyczny.edu.pl/wp-content/11/wodniak-jądra-100x100.jpg');} @ii } > only screav und (ortant; /crode_wrappixel-ri, : 2),> only screav und ( r centortande_wrappixel-ri, : 2),> only screav und ( r -o /crode_wrappixel-ri, : 2/1),> only screav und ( r r centde_wrappixel-ri, : 2),> only screav und ( r centre9olunt; 192dpi),> only screav und ( r centre9olunt; 2dppx){{ #t .cr-XNSyc{ cover; t .cr:url('ge" content="https://blogmedyczny.edu.pl/wp-content/11/wodniak-jądra-200x200.jpg');}}tant; }ont; }#t .cr-kn.ob{ cover; t .cr:url('ge" content="https://blogmedyczny.edu.pl/wp-content/10/wrastającedirznokcie-100x100.jpg');} @ii } > only screav und (ortant; /crode_wrappixel-ri, : 2),> only screav und ( r centortande_wrappixel-ri, : 2),> only screav und ( r -o /crode_wrappixel-ri, : 2/1),> only screav und ( r r centde_wrappixel-ri, : 2),> only screav und ( r centre9olunt; 192dpi),> only screav und ( r centre9olunt; 2dppx){{ #t .cr-kn.ob{ cover; t .cr:url('ge" content="https://blogmedyczny.edu.pl/wp-content/10/wrastającedirznokcie-200x200.jpg');}}tant; }o tant; , .widg4"mript> t h3.tic5_al_t h3.ticin-body="fat h3.tic5-, .widgtant; , .wid siPopularne wpisy-close-odlose-o/h3> - t .cr-jAwzy"mript> imgry-5 -woacript> le> le-touch-icon" href="https://blogme/wylew-czy-u -jak-rozpoznac-i-czymicoe-rozni/-wo di mobi dic5-close-olosepo di i dic5-close-olosepo di o i dic5-close-olosepo di i dic5-close-oda-od o.edu.rsi -woae-touch-icon" href="https://blogmedwylew-czy-u -jak-rozpoznac-i-czymicoe-rozni/-wWylew czy u – jak rozpoznać ?oda-odh3> in-body-wody-wooul/ < .content .lain-body-wothuript> value upented" oryetim ="tent-11-09-wo a, -o5-lalose-9- opada ten8 in-body- -od t .cr-hHQFW"mript> imgry-5 -woacript> le> le-touch-icon" href="https://blogme/pceta-hagl a/-wo di mobi dic5-close-olosepo di i dic5-close-olosepo di o i dic5-close-olosepo di i dic5-close-oda-od o.edu.rsi -woae-touch-icon" href="https://blogmedpceta-hagl a/-wPięt .Hagl aoda-odh3> in-body-wody-wooul/ < .content .lain-body-wothuript> value upented" oryetim ="ten6-10-03-wo a, -o5-lalose-3 października ten6 in-body- -od t .cr-XNSyc"mript> imgry-5 -woacript> le> le-touch-icon" href="https://blogme/wodniak-jadra-cze <- .cblth-udiizczyzny/-wo di mobi dic5-close-olosepo di i dic5-close-olosepo di o i dic5-close-olosepo di i dic5-close-oda-od o.edu.rsi -woae-touch-icon" href="https://blogmedwodniak-jadra-cze <- .cblth-udiizczyzny/-wWodniak jądra – częsty .cblthuu mężczyznyoda-odh3> in-body-wody-wooul/ < .content .lain-body-wothuript> value upented" oryetim ="tent-11-17-wo a, -o5-lalose-17- opada ten8 in-body- -od t .cr-kn.ob"mript> imgry-5 -woacript> le> le-touch-icon" href="https://blogme/wrastajacedirznokcie-jak-pra, .lowo-obcinac-irznokcie/-wo di mobi dic5-close-olosepo di i dic5-close-olosepo di o i dic5-close-olosepo di i dic5-close-oda-od o.edu.rsi -woae-touch-icon" href="https://blogmedwrastajacedirznokcie-jak-pra, .lowo-obcinac-irznokcie/-wWrastające in-body-wody-wooul/ < .content .lain-body-wothuript> value upented" oryetim ="tent-11-02-wo a, -o5-lalose-2- opada ten8 in-body- -odo .widgg4"mript> t h3.tic5_al_t h3.ti } .widgsi , .widget h3"-K- .widodh3> ories u gories ul1-woae-touch-icon" href="https://blogmed/oxes_si/biorezonans magne odlis=5"thuript> ories u gories ul368-woae-touch-icon" href="https://blogmed/oxes_si/cbd/-wCBD-ca->odlis=5"thuript> ories u gories ulg4-woae-touch-icon" href="https://blogmed/oxes_si/k-foiomit-a/"met h3="W k- .wii K-foiomit-auznajdziesz }ykuły zwaązane ze sc-inseniami serca i układu krążenia. D wiesz faę również, jakie objawy wskazują na konkret:e c-inoby i jakie w or:/m przyirtku .ze .cwadza faę badania. C-inobaulieńccwa, niewydoln=ść serca, migotanie .zed9848ków, stan .zedzawałowy i is.s odlis=5"thuript> ories u gories ul202-woae-touch-icon" href="https://blogmed/oxes_si/k="ceta/"-K="ceta-ca->odlis=5"thuript> ories u gories ulgl-woae-touch-icon" href="https://blogmed/oxes_si/navop } /"met h3="Bolą Caę plepy? A może lgl-woae-top u356może lgl-woae-top u356mo: nw< t-auznajdzieul- o,t j,najds:iak, koe lgl-woae-tfaodczujelgldściej tcwa oZapdlislub-noc tałceniome/-wzodoeletystępgł u lekarza specja ydo Zapoznaj d.y gim moK-foomit-a-ca->awp halio_ specj yeuzrtkicodzienną ostopiCiebzyirtku wyedlisl- ries u gories ulgl-woae-touch-icon" href="https://blogmed/oxes_si/rehaty: 1acja/"mpo " > foiomit-aodlilboowaniu ich y zwaązane nya kstkoć uiami serca:ie ugl-wocesoucdo356mo: naydo ider/oawp urprzyirłaehaty: 1. A sc-inse językiezwaąnoby arza odszyznznajdzieuk="ceniawalwy wso/ul- o a k a,tki i wakie w o esnkładuach ać i hoca->oow/"g ustdejtcwaaydo becnie dr okoówtkowejstt prakituzjy .5 fesjki/-o esn } owcowy i kładu krwnęk11; jakam pr lekn=śluza językz .ocooskonałat, buoby zesn } oucnicnyapóre"g uciąo śm ya kstkim pracya elglkorzyszie leodlilboowaniu ich yie tak, koe lgl-woae-tfzd .o gmujde lanoemksio ouch.zettakakdligi z:up zapoa:ie u najak azndostdobps:eenia kodlilboowaniu ich y .ooxescr2-i/reham zwaązane naoh .znaj szeż, jakie objaspon"atglwa", najpierja k=ś2- łettakas aznda nah ać ziennkty hakże ba. C-inoo sen aniu ich y k a,tki i wakie w oznaj kładu krdlisda-odlis="19uim ories u gories ul202-woae-touch-icon" h1ef="https://blogmed/oxes_si/rehaty: 1acja/"mpo 780xeps:ie =5"tS80xeps:ie =pt> ries u gories ulgl-woae-touch-icon" href="https://blogmed/oxes_si/uromit-a/"mpo " > foiomitCsercaierncji; aśctan moczu?y czujelglenia namospierw łaedcini. lędźwe/-m kdligi z:upa? Tokonkret językiemogp:/epęad a,żo -woae-t Od z becnieonomocz/-wzpłce/-mie ć samrncziwbe c-inoeznznajdzia - reham -j kładu kotfateps:ie otfn=ś to dootfrtku wys. Uie, zamocz/-wzpłce/-aedgrywcji; zwyklboto nlekc> za odjeod u wca", jdjeo e wdlis>o,tcji; ęzykie kładu krwwe:inaj pdlislu,emogp:/. C-inoilub-iwea skośpierc1. Dj,najdsp aoto nlse:ie uodzienną ęcSl azndźh .zeęzykiepszie boląc językiekich denoby uiCiebzyi56molgl-odzmi 759cjdjakie w or:układu kie nazystwe sc-ile? musisz mie:idn aęeniażieone sc-insumówala ąpwecja yy. "-K-foi. T arakt spooxescr2-i/reham edysod"l- ries u gories ulgl-woae-touch-icon" href="https://blogmed/oxes_si/usg/"mpo " > foiomit-auznajdzies ries u gories ulgl-woae-touch-icon" hhref="https://blogmed/oxes_si/zdrowie/"mpo " > foiomit-aszyznznajdzieuzwaąnoby arza a arakt ziepężco d wt,od .m śm kładu kotfateps:ie ot językiema wa hansensnznajdzyz ołcxs.s sób,rakituzjih .zettaka-in k="cet1; jk=ślrg _ozmluzipbciągłya kstkocjdbczlepego. Pamib-w orm nie tak, komowaćalazłzepstu mietes_ zapznaj szie paeps:ejw wygchte wey iwarkih pok aznnie9w" ie: pok a hu/h3> naoocoogl-woa, cresniemiap="cysziyznlali nE, cre moboliby arza oyikic5ey iwawystamężc ca->awe sc-ins lekzawesrt1; jk=śwnazyst, czz Ciebzyiscie u/scie aykułziszażycdwizytęd u o,tabyrdpres is. nsujeod zbogaj yorztwoepego.wajla k wennz."" ries u g _socia in-body- 2dppxd ="center"> er"> er"> er"> .titleside cl .titlescop t--woae-tinfoiv class="center"> .titlclear iv class="c5-pre-con"idny.edudarkmobile-side clearfidiv class="c5-top-ssm-6-thev"-ect

  .titlcdesc3.tic5_al_t h3.ticin-body="fat h3.tic5-, .widgceuild-, .wid si ody-wooul/ < .contentp>Najężkt prdu.rrutfanp i zmianmgimnask=św molscee morątj USwato nlerja walgass.o taec-iznajdzieu="19>kliny kpisane są jn aniu ich y, lą Caę faę s e. ułziszay**athuttury. owidgg4"mript> t_780x4htmlal_t h3.ticin-bod_y-clo } .widgsi _780x4html6-thev"-ect

  iv>con, iv clekja wiekjdujzBLOGa ztont o .widgg4"mrip-ect

  rec_si_u.rrdget rmg3"-K- .widodh3> ories u gggggggg t h3.tic5_a3_t h3.ti } .widgsi , .widget h3"-K- .widodh3> ories u gories ul1-woae-touch-icon" href="https://blogmed/oxes_si/biorezonans magne odlis=5"thuript> ories u gories ul368-woae-touch-icon" href="https://blogmed/oxes_si/cbd/-wCBD-ca->odlis=5"thuript> ories u gories ulg4-woae-touch-icon" href="https://blogmed/oxes_si/k-foiomit-a/"met h3="W k- .wii K-foiomit-auznajdziesz }ykuły zwaązane ze sc-inseniami serca i układu krążenia. D wiesz faę również, jakie objawy wskazują na konkret:e c-inoby i jakie w or:/m przyirtku .ze .cwadza faę badania. C-inobaulieńccwa, niewydoln=ść serca, migotanie .zed9848ków, stan .zedzawałowy i is.s odlis=5"thuript> ories u gories ul202-woae-touch-icon" href="https://blogmed/oxes_si/k="ceta/"-K="ceta-ca->odlis=5"thuript> ories u gories ulgl-woae-touch-icon" href="https://blogmed/oxes_si/navop } /"met h3="Bolą Caę plepy? A może lgl-woae-top u356może lgl-woae-top u356mo: nw< t-auznajdzieul- o,t j,najds:iak, koe lgl-woae-tfaodczujelgldściej tcwa oZapdlislub-noc tałceniome/-wzodoeletystępgł u lekarza specja ydo Zapoznaj d.y gim moK-foomit-a-ca->awp halio_ specj yeuzrtkicodzienną ostopiCiebzyirtku wyedlisl- ries u gories ulgl-woae-touch-icon" href="https://blogmed/oxes_si/rehaty: 1acja/"mpo " > foiomit-aodlilboowaniu ich y zwaązane nya kstkoć uiami serca:ie ugl-wocesoucdo356mo: naydo ider/oawp urprzyirłaehaty: 1. A sc-inse językiezwaąnoby arza odszyznznajdzieuk="ceniawalwy wso/ul- o a k a,tki i wakie w o esnkładuach ać i hoca->oow/"g ustdejtcwaaydo becnie dr okoówtkowejstt prakituzjy .5 fesjki/-o esn } owcowy i kładu krwnęk11; jakam pr lekn=śluza językz .ocooskonałat, buoby zesn } oucnicnyapóre"g uciąo śm ya kstkim pracya elglkorzyszie leodlilboowaniu ich yie tak, koe lgl-woae-tfzd .o gmujde lanoemksio ouch.zettakakdligi z:up zapoa:ie u najak azndostdobps:eenia kodlilboowaniu ich y .ooxescr2-i/reham zwaązane naoh .znaj szeż, jakie objaspon"atglwa", najpierja k=ś2- łettakas aznda nah ać ziennkty hakże ba. C-inoo sen aniu ich y k a,tki i wakie w oznaj kładu krdlisda-odlis="19uim ories u gories ul202-woae-touch-icon" h1ef="https://blogmed/oxes_si/rehaty: 1acja/"mpo 780xeps:ie =5"tS80xeps:ie =pt> ries u gories ulgl-woae-touch-icon" href="https://blogmed/oxes_si/uromit-a/"mpo " > foiomitCsercaierncji; aśctan moczu?y czujelglenia namospierw łaedcini. lędźwe/-m kdligi z:upa? Tokonkret językiemogp:/epęad a,żo -woae-t Od z becnieonomocz/-wzpłce/-mie ć samrncziwbe c-inoeznznajdzia - reham -j kładu kotfateps:ie otfn=ś to dootfrtku wys. Uie, zamocz/-wzpłce/-aedgrywcji; zwyklboto nlekc> za odjeod u wca", jdjeo e wdlis>o,tcji; ęzykie kładu krwwe:inaj pdlislu,emogp:/. C-inoilub-iwea skośpierc1. Dj,najdsp aoto nlse:ie uodzienną ęcSl azndźh .zeęzykiepszie boląc językiekich denoby uiCiebzyi56molgl-odzmi 759cjdjakie w or:układu kie nazystwe sc-ile? musisz mie:idn aęeniażieone sc-insumówala ąpwecja yy. "-K-foi. T arakt spooxescr2-i/reham edysod"l- ries u gories ulgl-woae-touch-icon" href="https://blogmed/oxes_si/usg/"mpo " > foiomit-auznajdzies ries u gories ulgl-woae-touch-icon" hhref="https://blogmed/oxes_si/zdrowie/"mpo " > foiomit-aszyznznajdzieuzwaąnoby arza a arakt ziepężco d wt,od .m śm kładu kotfateps:ie ot językiema wa hansensnznajdzyz ołcxs.s sób,rakituzjih .zettaka-in k="cet1; jk=ślrg _ozmluzipbciągłya kstkocjdbczlepego. Pamib-w orm nie tak, komowaćalazłzepstu mietes_ zapznaj szie paeps:ejw wygchte wey iwarkih pok aznnie9w" ie: pok a hu/h3> naoocoogl-woa, cresniemiap="cysziyznlali nE, cre moboliby arza oyikic5ey iwawystamężc ca->awe sc-ins lekzawesrt1; jk=śwnazyst, czz Ciebzyiscie u/scie aykułziszażycdwizytęd u o,tabyrdpres is. nsujeod zbogaj yorztwoepego.wajla k wennz."" ries u g _socia in-body-o .widgg4"mrip-ect

  ol-mobile-side clearfidiss="c5-pre-con"ien e;©ript> -jProudMProud M .widgg4"mrip-ect

  con,te ppt> go.y cht 5-lalose-Zdrowiesn=.-asc Pin I uon Pin crestbody-w_ _trmgg"c5-lalosclos - g"c5-lalos _om11-0 g"c5-lalosrecis.46.cg"c5-lalosside cl_flip g"c5-lalosmjdlie_on6- ggg r .lain-bodg"c5-lalos-clos_uploear t hries ulgl-g"c5-lalosepo ggggggg - - - - - Spsec Thisri -w_ _trmgg"c5-lalosclos - er"> g gggggggg g ggggggggw_ _trmgg"c5-lalos ielay - er"> g gggggggg g ggggggggw_ _trmgg"c5-lalos ielay - er"> g gggggggg g ggggggggw_ _trmgg"c5-lalos ielay - er"> g gggggggg g ggggggggw_ _trmgg"c5-lalos ielay - er"> g gggggggg g ggggggggw_ _trmgg"c5-lalos ielay e clePn-27 thiskamz-si/d /* */ /d /* */ /d/d/d/d/d/d /* _780x =c{"ajaxurl":/blogme\/\yczny.edu.pl/wp-cont\ent/admin\/admin-ajaxephp","39 wes_uri":/blogme\/\yczny.edu.pl/wp-cont\ent/10/wras\tt i-buifiel\/3ncludds\/buifiel\/39 wesi,"g"cfr0/wrad_nonce":/1eec76bf42","subsc i_t seet=">seorytor":/.wpript>seet="","ab_tes hr:[],"is_ab_tes -si_ective":/","page_id":/- boxsspsdm-_eleon" s =c[]; /* ]]> */ /d i-buifiel/jss"> i-buifiel.min.js'>/d i-buifiel/cwye/admin/jss ommon.js'>/d/d /* */ /d/d/d/d/d/d/d/d a').html();hreggvan9nznajdzia_tps: =c$(this).fnnd('p.p .cl-wo > a').attr('tps:');hregg g gg$(this).fnnd('p.p .cl-wo ').html( uvor9+ ' | ' +9 "o);hregg$('' +9nznajdzia + '39 we_uploear '));hregg g ggdycr aotyikiówhreggvan99w" =c$(this).fnnd('h1').s"/d();hregg$(this).fnnd('h1').s"/d(9w".replace(/\s/gbuttlo').click(funttps:(e) {hregge.prevn" Defauld();hregg$('html, body').a_om11-({hreggg_c li a.19l-wo ').attr('xes_s');hregg$(this).addCes_s(xes_ses);hreg});hreg//auvorhreg$('.c5- uvhor-anp ').each(funttps:() {hregg$(this).fnnd('.c5- uvhor-desc p').appradTo($(this).fnnd('.c5- uvhor-dao '));hregg$(this).fnnd('.c5- uvhor-desc').remo i();hregg$(this).fnnd('.c5- uvhor-co ie').remo i();hregg$(this).fnnd('.c5- uvhor-5-lalo').remo i();hreg});hreg eg}); //ready g})(jQuery);h"d