Rehabilitacja neurologiczna z zastosowaniem robotów

Rehabilitacja neurologiczna to dziedzina leczenia pacjentów zajmująca się przywracaniem funkcji i poprawą jakości życia pacjentów z niedowładami po urazach neurologicznych. Zadaniem tej rehabilitacji jest przywrócenie do możliwie niezależnego funkcjonowania w życiu codziennym pacjentów, którzy doznali urazu mózgu, choroby neurologicznej, udaru mózgu lub innych schorzeń neurologicznych. W Uzdrowisku Kamień Pomorski stosuje się w tym celu innowacyjne roboty.

Na czym polega rehabilitacja neurologiczna?

Rehabilitacja neurologiczna jest kompleksowym rozwiązaniem, które obejmuje różne etapy, w tym diagnostykę, planowanie terapii, jej nadzór oraz monitorowanie postępów. Wszystkie te etapy muszą być badane z uwzględnieniem poszczególnych potrzeb pacjenta, jego stanu chorobowego oraz specyfiki jego schorzeń.

Wśród metod leczenia w rehabilitacji neurologicznej można wykorzystać wiele technik terapeutycznych, w tym stymulację nerwową, terapię manualną, fizykoterapię, ćwiczenia metodą PNF oraz wiele innych. Wszystkie te metody mają na celu przywrócenie pacjenta do stosunkowo normalnego funkcjonowania oraz poprawa jakości jego.

Jedną ze skutecznych metod rehabilitacji jest także wykorzystanie nowoczesnej technologii i doświadczenia naukowców. W trakcie rehabilitacji neurologicznej w Uzdrowisku Kamień Pomorski wykorzystuje się nowoczesne roboty rehabilitacyjne: egzoszkielet i lokomat. Ułatwiają one poruszanie się i przywracają właściwe schematy ruchowe u pacjentów, którzy nie poruszają się samodzielnie.

Kompleksowa rehabilitacja neurologiczna

W procesie rehabilitacji neurologicznej niezbędne jest również zapewnienie pacjentowi dodatkowej pomocy w postaci wsparcia opiekuna, psychologa czy pielęgniarki. Koniecznym do kontynuowania terapii w warunkach domowych jest włączenie w cały przebieg rehabilitacji rodziny chorego. Ponadto niezbędna jest konsultacja psychologiczna i diagnoza stanu emocjonalnego. Pacjenci z uszkodzeniem mózgu wykazują często zaburzenia depresyjne i lękowe. Spowodowane jest to przygnębieniem i frustracją wynikającą z braku tych samych możliwości ruchowych i sprawnościowych, co wcześniej, a także z poczucia bycia ciężarem dla rodziny. Psychoterapia może pomóc w ich zdolności do zaangażowania w rehabilitację.

Rehabilitacja neurologiczna to proces kompleksowy, polegający wykorzystaniu różnych technik terapeutycznych, a także wsparcia terapeutycznego dla pacjentów. Dzięki terapii osoby z incydentami neurologicznymi mają możliwość poprawy stanu zdrowia oraz jakości życia.