zator płucny leczenie

Czym jest zator płucny ? 

Czym jest zator płucny ?  Zator płucny to sytuacja, w której dochodzi do zamknięcia lub zwężenia tętnicy płucnej lub jej rozgałęzień. Zamknięcie to powoduje tzw. materiał zatorowy, a więc skrzepliny, tkanka tłuszczowa, a nawet powietrze (w sytuacji wprowadzania lub usuwania cewnika do żyły centralnej), może to być także masa nowotworowa (szczególnie pochodząca z raka nerki

[ Read More ]