Szkolenia BHP dla kadry medycznej

Przeprowadzanie szkoleń BHP to z pozoru łatwy temat, niemniej jednak wśród pracodawców i pracowników budzi on wiele wątpliwości. Z jednej strony zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest bezpieczeństwo, z drugiej strony często zapominamy o tym, że aby przestrzegać konkretnych zasad, najpierw musimy je poznać. Co warto wiedzieć o szkoleniach BHP? Oto krótki poradnik dla pracodawców oraz pracowników.

Szkolenia BHP – dla kogo?

Najwięcej wątpliwości budzi kwestia tego, kto właściwie powinien uczestniczyć w szkoleniach BHP? Prawo jasno określa, że chodzi tutaj o pracowników nowo przyjmowanych do zakładu, a także o osoby zatrudnione w ramach umowy zlecenia bądź w celu praktycznej nauki zawodu. W praktyce oznacza to, że bez względu na fakt, kogo zatrudniamy, musimy przeprowadzić dla tej osoby szkolenie. Nie ma większego znaczenia, czy jest to pracownik biurowy, produkcyjny czy manager. Oczywiście, zakres tych szkoleń będzie nieco inny. Kursy BHP musimy powtarzać okresowo, tak aby pracownicy mogli przypomnieć sobie podstawowe zasady. Kursy okresowe są obowiązkowe, tak samo jak kurs podstawowy.

Jakie tematy poruszane są na szkoleniu BHP?

W wersji podstawowej szkoleń BHP pracownik uczestniczy w części ogólnej oraz instruktażu stanowiskowym. Część ogólna skupia się na przyjętych zasadach, które obowiązują w każdym zakładzie pracy. Tymczasem szkolenie stanowiskowe ma charakter tematyczny i dotyczy konkretnych warunków, w jakich będzie pracować dana osoba. Inaczej wygląda więc szkolenie stanowiskowe dla sekretarki, inaczej dla pracownika, obsługującego maszynę produkcyjną. Prawo nakazuje, aby dwie części szkolenia przeprowadzone były obligatoryjnie. Niemniej jednak pracodawcy często decydują się uzupełnić kurs BHP o dodatkowe wiadomości, głównie z zakresu pierwszej pomocy. Tego typu szkolenie może przeprowadzać osoba z wykształceniem medycznym bądź posiadająca odpowiednie uprawnienia. Szkolenie z pierwszej pomocy nie jest obowiązkowe, zatem jego forma jest dowolna. Dobrze jednak, jeśli uzupełnienie części teoretycznej stanowi część praktyczna.

Kto przeprowadza szkolenie BHP?

Co do zasady, szkolenie BHP przeprowadza pracodawca. Niemniej jednak na tym tle powstaje wiele wątpliwości i niejasności. Rzeczywiście, to na pracodawcy ciąży obowiązek zorganizowania szkolenia, lecz nie zawsze posiada on specjalistyczną wiedzę, którą mógłby przekazać pracownikowi. Dlatego też właściciele firm bardzo często korzystają z pomocy podmiotów zewnętrznych, a więc firm, przeprowadzających szkolenia BHP. Pracują w nich doświadczeni specjaliści, którzy są na bieżąco ze wszelkimi zmianami w prawie, zatem zawsze przekazują aktualną wiedzę. Tymczasem szkolenie stanowiskowe powinna przeprowadzić osoba, która wie, w jakich warunkach pracuje się w danej firmie. Zazwyczaj jest to kierownik działu bądź manager danego sektora. Niemniej jednak i tutaj nie zawsze spraw wygląda jasno. Problemem jest nieposiadanie przez managera specjalistycznej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Dlatego też szkolenia stanowiskowe coraz częściej przeprowadzają dwie osoby – kierownik działu bądź inny, wyznaczony pracownik oraz specjalista ds. BHP. Pracodawca ma też możliwość zatrudnienia osoby, która posiada odpowiednie wykształcenie i przeprowadza szkolenia wstępne oraz okresowe dla pracowników. Warto jednak mieć na uwadze, że na taki krok decydują się głównie właściciele dużych firm, tymczasem mniejsze jednostki korzystają z pomocy podmiotów zewnętrznych.

Czy pracownik musi uczestniczyć w szkoleniu BHP osobiście?

Wśród pracowników często pojawia się pytanie dotyczące tego, czy muszą oni osobiście uczestniczyć w szkoleniach BHP? Otóż prawo mówi jasno – nie ma możliwości zastąpienia pracownika kimkolwiek innym. Jedna osoba nie może też uczestniczyć w szkoleniu w imieniu całej grupy, aby następnie przekazać im cenne informacje. Niemniej jednak coraz większą popularność zdobywają szkolenia BHP online. Tutaj pojawia się pytanie, czy prawo dopuszcza takie rozwiązanie? W rzeczywistości część teoretyczna może mieć miejsce poprzez kanały zdalne. Zadbajmy jednak o to, aby było to pełnowartościowe szkolenie, prowadzone w czasie rzeczywistym. Tymczasem szkolenie stanowiskowe powinno mieć miejsce w firmie. W czasie jego trwania prezentowane jest pracownikowi stanowisko, przy którym będzie wykonywał obowiązki oraz ewentualne zagrożenia, jakie mogą pojawić się w ich trakcie.

Kiedy należy przeprowadzić szkolenie BHP?

Szkolenie BHP powinno odbywać się w czasie pracy, jednak przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania obowiązków zawodowych. W praktyce oznacza to, że przeprowadzamy je w dniu rozpoczęcia pracy – jest to oczywiście sytuacja idealna, która jednak nie zawsze ma miejsce. Najczęściej szkolenie odbywa się dzień lub dwa dni wcześniej, tak aby pierwszego dnia pracownik już mógł przystąpić do swoich obowiązków. Niemniej jednak za czas szkolenia pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w pełnej wysokości. Nie może zatem dochodzić do sytuacji, w której pracownik poświęca swój czas, a nie dostaje za to pensji.