Podologia to gałąź medycyny zajmująca się leczeniem chorób stóp

Podologia to gałąź medycyny zajmująca się leczeniem chorób stóp

Podologia to dziedzina medycyny, która zajmuje się chorobami stóp i stawu skokowego. Jest to bardzo istotne, ponieważ stan stóp wpływa na zdrowie całego organizmu. Mówiąc dokładniej, jest to pochodna traumatologii i ortopedii, która rozwiązuje niektóre problemy chirurgiczne i neurologiczne. Zdrowie stóp wpływa bezpośrednio, na jakość życia, ponieważ problemy w tym obszarze mogą ograniczać mobilność danej osoby.
Biorąc pod uwagę, że podologia jest koncentratem kilku dziedzin medycyny, jej arsenał ma dość dużą liczbę metod leczenia tej samej choroby. Są to metody operacyjne, od klasycznego po minimalnie inwazyjne, jest to zastosowanie lasera, chirurgii radiowej, a także terapii farmakologicznej. Niezbędnym warunkiem leczenia wielu chorób stopy są metody fizjoterapii, a także ćwiczenia fizjoterapeutyczne.

Co to jest podologia?

Podologia jest dość młodą nauką. Jednym z poważnych problemów jest zespół stopy cukrzycowej. Faktem jest, że w przypadku cukrzycy obserwuje się uszkodzenie naczyń kończyn dolnych, co ostatecznie prowadzi do zgorzeli tkanek stopy, a najczęściej palców, dziś jest to jedna z najtrudniejszych w leczeniu patologia stopy, która wymaga szczególnej uwagi. Kolejny obszar, który można nazwać cząsteczką podologii jest to problem wrośniętego paznokcia. Chorobę tę można śmiało przypisać dziedzinie chirurgii estetycznej, choć oczywiście estetyka tego problemu nie zawsze jest na pierwszym miejscu. Obecnie istnieje wiele technik usuwania wrastających paznokci od klasycznego za pomocą skalpela i nożyczek po najnowocześniejsze, związane z użyciem urządzeń do chirurgii radiowej i lasera. Dość często występuje taka patologia stopy, jak ostroga pięty. Dziś można wyeliminować ten problem poprzez najnowocześniejsze sposoby, jednym z nich jest terapia falą uderzeniową. Wśród metod diagnostycznych chorób stóp w większości przypadków stosowana jest konwencjonalna radiografia.

Kim jest podolog?

Podolog Kraków jest wysoce wyspecjalizowanym ortopedą, który nie tylko przeprowadza diagnostykę i podaje zalecenia dotyczące leczenia, ale także aktywnie w nim uczestniczy. Monitoruje związek między chorobami stóp, stawu skokowego i leżącymi na nich częściami układu mięśniowo-szkieletowego. Podolog zajmuje się biomechaniką stóp. Innymi słowy, poprawia zdrowie kręgosłupa, stawów i całego ciała poprzez kontakt ze stopą: optymalizuje pozycję i pracę stopy podczas chodzenia, biegania itp. Większość specjalistów stosuje różne metody ortezy stóp i palców, tapingu (metoda radzenia sobie z kontuzjami powstałymi podczas uprawiania sportu) i terapii manualnej.
Schorzenia stóp oraz ich wpływ na ludzkie zdrowie

Ludzie są przyzwyczajeni do polegania na wsparciu stóp w pełnym tego słowa znaczeniu. A kiedy dochodzi do zaburzenia ich funkcjonowania, przede wszystkim, połączenia funkcjonalnego, osoba zaczyna odczuwać alarmujące sygnały z narządów, które wydają się znajdować na przeciwległym krańcu. Trudno założyć, że zaburzenie normalnej anatomii stopy może wywołać ból głowy, ból szyi i innych części kręgosłupa, upośledzić postawę, przyczynić się do rozwoju osteochondrozy kręgosłupa, wpłynąć na funkcjonowanie stawów, zwłaszcza stawów kolanowych i biodrowych.
Kiedy dochodzi do leczenia obolałych miejsce, najczęściej test to terapia nastawiona na usuwanie objawów choroby, zamiast patrzeć głębiej, analizować prawdopodobne mechanizmy i zacząć wpływać na przyczynę. Nie jest łatwo pozbyć się tych wszystkich problemów. Aby uniknąć powrotu objawów i wyeliminować chorobę, należy leczyć nie konsekwencje, ale przyczynę, naruszenie normalnej anatomii i funkcji stopy, a mianowicie płaskostopie i różne deformacje stóp. A tym właśnie zajmuje się podologia.

Dlaczego tak ważne jest rozpoczęcie leczenia z zakresu podologii?

Podczas konsultacji medycznej podolog wstępnie ocenia stopień deformacji stopy: bada wysokość łuków stopy pod obciążeniem statycznym w pozycji stojącej i bez obciążenia w pozycji leżącej. Przeprowadza testy funkcjonalne mięśni i stawów, a także badanie neurologiczne (objawy miejscowe są oceniane w postaci upośledzenia czuciowego, utraty lub rewitalizacja odruchów ścięgien, rozwój niedowładu mięśni kończyn dolnych).
Następnie, zgodnie z wynikami badania, dobierane są prawidłowe ortezy lub wkładki, które mogą korygować wysokość łuków, zmieniać nachylenie stopy. Eliminując w ten sposób niepotrzebne obciążenie okolicznych stawów i kręgosłupa, zmniejszając w ten sposób prawdopodobieństwo rozwoju chorób sprzężonych i powikłań. Orteza to specjalny produkt medyczny przeznaczony do korygowania lub kompensowania zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego oraz zapewniający rozładowanie i ochronę stawu lub całej kończyny.
Jakie niedomagania powinny skłonić do wizyty u podologa?
Najczęstsze powody, dla których należy skontaktować się z tym specjalistą:
Ból stopy, stawy skokowego
Deformacje palców i innych części stopy i stawu skokowego, w tym pourazowe
Zmęczenie nóg, obrzęk
Drętwienie lub pieczenie palców stóp
Wrastający paznokieć
Zapalenie stawów i artroza stawów stopy i stawu skokowego
Różne wrodzone wady rozwojowe
Ból pięty (zapalenie powięzi podeszwy lub ostroga piętowa i zapalenie worka maziowego)
Różne rodzaje płaskostopia (wrodzone i nabyte)
Nerwiak Mortona
Odciski (zgrubienia warstwy naskórka)
Stopa cukrzycowa.

Jak podologia pomaga usuwać nieprawidłowości w kształcie satóp?

W przypadku wielu chorób wielu specjalistów obserwuje daną osobę, ale we wszystkich powyższych przypadkach konieczna jest wiedza z podologii, ponieważ te schorzenia są ściśle związane z nieprawidłowościami ortopedycznymi. Podolog przeprowadza diagnostykę i leczenie chorób stóp, a także wykonuje indywidualną ortezę (wytwarzanie indywidualnych wkładek ortopedycznych).
Gotowe wkładki, które są dostępne w handlu, nie uwzględniają indywidualnych cech struktury stóp danej osoby, więc często nie tylko nie zapewniają pożądanego efektu leczniczego, ale mogą również zranić. W indywidualnie opracowanych wkładkach chodzenie jest usprawnione od razu, szczególnie, jeśli problem jest niepokojący od dawna. Uzyskuje się to dzięki temu, że wkładka całkowicie powtarza kształt stopy, podolog koryguje ją tylko we właściwym kierunku, tak, aby funkcja ortopedyczna była wykonywana. Poszczególne wkładki zapewniają wsparcie i chronią stopę i nogę przed przeciążeniem, co pozwala choremu znacznie dłużej stać na nogach. Ponadto wkładki zapobiegają obniżeniu łuków stopy, chroniąc w ten sposób przed występowaniem lub postępem płaskostopia.