OC przewoźnika karetki

OC przewoźnika należy do ubezpieczeń dobrowolnych, ale niezwykle przydatnych, ponieważ gwarantuje zabezpieczenie finansowe podczas wykonywania transportu. Dla kogo jest przeznaczone? Dla firm transportowych prowadzących przewóz ładunków w ruchu krajowym i/lub międzynarodowym. Przedsiębiorcy posiadający wykupione OC przewoźnika są lepiej postrzegani na rynku transportowym, ponieważ firmy powierzające im swój towar uzyskują jego ochronę. Gdzie przewoźnik może wykupić polisę? Najlepiej wykupić niezbędne ubezpieczenia w jednym miejscu, czyli w multiagencji, która dysponuje polisami wielu ubezpieczycieli, przez co dopasowuje ich zawartość do potrzeb klienta.

OC przewoźnika – dlaczego warto wykupić i gdzie?

OC przewoźnika należy uznać za skuteczną ochronę przewożonego ładunku przed zdarzeniami trudnymi do przewidzenia tzn.: niedotrzymanie terminu dostawy, kradzież towaru lub jego uszkodzenie wskutek pożaru lub wypadku losowego. Przewoźnicy docenili już wartość jaką daje takie zabezpieczenie i poszukują agencji ubezpieczeniowej która zapewni najbardziej korzystną polisę. Jeśli chcesz kupić różne rodzaje ochrony jak np.: OC samochodu, ubezpieczenie na życie i nieruchomości, a także OCP przewoźnika zaoferuje najkorzystniejsze rozwiązania dopasowane do aktualnych potrzeb firmy i rodziny.

Wszystkie zapisy ubezpieczenia są przedstawione w sposób przejrzysty, nie ma ukrytych kosztów. Doradca ubezpieczeniowy oferując OC przewoźnika uwzględnia zakres ochrony, wyjaśnia rodzaje wyłączeń, które decydują o braku wypłaty świadczenia a także dostosowuje wysokość składki do możliwości finansowych klienta.

Kogo i co chroni ubezpieczenie OC przewoźnika? Chroni zarówno przewoźnika jak i firmę/osobę powierzającą ładunek do transportu. Niewywiązanie się firmy transportowej ze zlecenia według zawartej umowy, nie będzie skutkowało koniecznością naprawienia szkody z własnych środków. Szkodę pokryje towarzystwo ubezpieczeniowe które sprzedało polisę, trzeba jednak pamiętać, że będzie wypłacone do wysokości sumy gwarantowanej i obejmie zdarzenia objęte polisą.

Wyłączenia z ochrony OC przewoźnika – musisz to wiedzieć!

W związku z tym, że polisa OCP przewoźnika nie jest obowiązkowa, nie jest regulowana stosownymi przepisami prawnymi. Są to natomiast zasady ustanowione przez konkretnego ubezpieczyciela, dlatego zakres ochrony może być różny dla każdej z firm ubezpieczeniowych. Korzystając z usług multiagencji ubezpieczeniowej uzyskuje się doskonałego partnera do negocjacji w temacie ochrony ładunku. Doradca uwzględnia wszystkie potrzeby danej firmy transportowej, ryzyko na jakie narażone są przewożone towary i na tej podstawie przedstawia optymalną ofertę OC przewoźnika.

Czego nie obejmuje polisa OC przewoźnika? Transportu żywych zwierząt, bardzo cennych przedmiotów: biżuteria, dzieła sztuki, sprzęt AGD i komputerowy a także towar niebezpieczny. Dlaczego tak się dzieje? Takie ładunki wymagają specjalnych zabezpieczeń, nieodpowiednie ich transportowanie może narazić towar na zniszczenie lub uszkodzenie i utratę wartości. Podpisując polisę trzeba zwrócić uwagę na klauzule wyłączające ponieważ ujęte w niej towary nie są objęte ubezpieczeniem. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia to przewoźnik będzie musiał pokryć szkodę.

Ale jest dobre wyjście z takiej sytuacji a mianowicie wybranie rozszerzonego ubezpieczenia OC przewoźnika o konkretne ryzyka. Na pewno składka wzrośnie, ale ładunek będzie chroniony polisą. Takie rozwiązanie zaproponuje doradca ubezpieczeniowy, ponieważ zapoznając się z zakresem prowadzonej działalności danego przedsiębiorcy zauważy wszelkie zagrożenia i opracuje umowę ubezpieczeniową zabezpieczającą interesy przewoźnika oraz jego kontrahenta.

Czy zakres terytorialny ma znaczenie przy polisie OC przewoźnika?

Tak, ponieważ niektóre firmy przewożą towary tylko po krajowych drogach a inne transportują ładunki na trasach międzynarodowych lub na jednych i drugich. Jest to niezwykle ważne zagadnienie z punktu widzenia ochrony firmy transportowej i ładunku. Wykupienie polisy OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym wiąże się z wyższą składką, ale jest to ważne dla prowadzenia działalności. W przypadku przewożenia ładunków w ruchu krajowym i międzynarodowym polisa musi obejmować obydwa zakresy ochrony. Przewoźnik i transportowany towar będzie objęty ochroną bez względu na miejsce przewozu. Trzeba jednak mieć świadomość, że niektóre państwa podlegają wykluczeniu z polisy OC przewoźnika.

Niuanse polisy OC przewoźnika

Zawierając umowę OC przewoźnika z konkretnym towarzystwem ubezpieczeniowym trzeba zwrócić uwagę na treść zapisów, ponieważ niektóre zdarzenia mogą nie podlegać wypłacie szkody. Niektórzy ubezpieczyciele nie wypłacają świadczenia na przykład w przypadku zaistnienia szkody podczas postoju samochodu na parkingu niestrzeżonym. Aby parkować w takich miejscach przewoźnik musi wykupić rozszerzenie, tylko w takim przypadku ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie. Jednak odpowiednio dobrana umowa ubezpieczenia OC przewoźnika gwarantuje ochronę.

Współpracując z multiagencją ubezpieczeniową można wykupić polisę na szkody, które będą miały miejsce od chwili przyjęcia towaru do przewozu do momentu przekazania go osobie uprawnionej u odbiorcy. Ubezpieczeniu podlegają przewozy wykonywana na podstawie listów przewozowych lub innych dokumentów które potwierdzają zawarcie umowy przewozu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.