Na czym polega leczenie niestabilności stawu ramiennego?

Staw ramienny to największy, a przy tym najbardziej mobilny staw kończyny górnej, przez to często ulega urazom, głównie zwichnięciom. Nawracające zwichnięcia w jego obrębie określa się mianem niestabilności stawu ramiennego. Wynika ona z niewłaściwej koordynacji tego elementu aparatu ruchowego i wiąże się często z silnym bólem, o ograniczeniu ruchomości nie wspominając, dlatego nie warto jej bagatelizować.

Leczenie niestabilności stawu ramiennego może mieć postać zachowawczą lub nieco bardziej inwazyjną, chirurgiczną. Leczenie zachowawcze zaleca się pacjentom tylko wtedy, gdy mamy do czynienia z łagodnym zaburzeniem anatomicznym – w takiej sytuacji wystarczy rehabilitacja, czyli regularne ćwiczenia ukierunkowane na odtworzenie prawidłowych wzorców ruchowych. W przypadku poważniejszych problemów, na przykład zwichnięć, które spowodowały rozerwanie torebki stawowej albo przemieszczenie lub złamanie kości ramiennej, konieczne może się leczenie chirurgiczne, czyli artroskopia.

Jak przebiega artroskopia stawu ramiennego?

Chirurgiczne leczenie niestabilności stawu ramiennego – w dużym skrócie – polega na wykonaniu niedużego nacięcia w skórze, przez które następnie wprowadza się sondę endoskopową wraz z narzędziami chirurgicznymi umożliwiającymi lekarzowi usunięcie zaobserwowanych w tym miejscu zmian patologicznych. Artroskopia pozwala na penetrację i naprawę chorego stawu bez konieczności jego operacyjnego otwierania, dzięki czemu pacjent mniej cierpi i może wrócić do zdrowia dużo szybciej niż po zwykłej operacji.

Jak długo trwa rehabilitacja po takim zabiegu?

Rehabilitacja po artroskopii stawu ramiennego w Sport-Klinika – zarówno dobór ćwiczeń, jak i czas ich stosowania – zależy od tego, jak rozległe było uszkodzenie stawu i jak złożony był zabieg jego naprawy. Czasami wystarczy kilka tygodni pracy z rehabilitantem, czasami potrzeba kilku miesięcy. Ostateczną decyzję w tej sprawie powinien oczywiście podjąć lekarz, pod którego opieką znajduje się pacjent, w porozumieniu z fizjoterapeutą, pod opiekę którego przejdzie po opuszczeniu szpitala.