Kompleksowa forma diagnostyki – USG tętnic

Diagnostyka przy użyciu dopplerowskiej aparatury pozwala skutecznie określić stan tętnic szyjnych i kręgowych. To badanie całkowicie bezpieczne i nieinwazyjne, które nie wymaga specjalnego przygotowania. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii możliwe jest wykrywanie drobnych schorzeń tętnic, które w następstwie mogą prowadzić do zatorowatości płucnej, udaru mózgu czy zawału serca. Głównym celem badania jest skrupulatna ocena szerokości tętnic, ciągłości ich ścian, a także precyzyjna diagnostyka parametrów naczyniowych, które ułatwiają prognozowanie powstania blaszki miażdżycowej. Dopplerowska technika pozwala rejestrować zmiany częstotliwości fali ultradźwiękowej, która odbijana jest przez przepływającą krew w naczyniach. Tym samym pozwala określić kierunek i prędkość, a także występowanie ewentualnych zaburzeń przepływu krwi w miejscu przewężenia.

W większości przypadków problemy z niedrożnością i zwężeniem tętnic domózgowych spowodowane są miażdżycą. Blaszki zlokalizowane są najczęściej w miejscu podziału tętnicy szyjnej wspólnej na tętnicę zewnętrzną i wewnętrzną. Ewentualne zwężenie tych naczyń może być również spowodowane niedokrwieniem określić okolic mózgu, wśród, których wyróżnić możemy takie zaburzenia ruchowe jak niedowłady porażenia, lub zaburzenia czuciowe – mowy lub widzenia. Problemy te mogą być manifestowane specyficznymi bólami i zawrotami głowy, szumem w uszach, zaburzeniem pamięci równowagi i świadomości. Zastosowanie w diagnostyce USG żył pozwala skutecznie określić stan zmian miażdżycowych i ocenić efekt zaproponowanej terapii lekami.

USG tętnic – przebieg badania

W pierwszej kolejności pacjent wchodzi do gabinetu, a lekarz prosi o podanie jego danych osobowych. Następnie przeprowadza wywiad, określając jednocześnie dolegliwości, na które cierpi przybyły. Po udzieleniu niezbędnych informacji pacjent układa się na leżance i odsłania badaną kończynę. Odzież badanego zabezpieczana jest ligniną. Dzięki temu unika się zabrudzeń żelem. Skuteczna diagnostyka tętnic kończyn dolnych wymaga współpracy na linii pacjent-lekarz. Doktor zaleca okresowe nabieranie i zatrzymywanie powietrza w ustach, oceniając w tym czasie stopień zwężenia miażdżycowego naczyń i określając stopień zaawansowania choroby niedokrwiennej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości ze strony pacjenta, lekarz rozwiewa je za pomocą wywiadu. Na koniec lekarz chirurg naczyniowy wręcza wynik badania wraz z dołączonym zdjęciem, wskazując jednocześnie na miejsca lub punkty szczególne ważne.