Jak ubiegać się winy lekarza przy porodzie?

Jak ubiegać się winy lekarza przy porodzie?

Problemy związane z błędami okołoporodowymi pojawiają się bardzo często. Czasami jeden mały błąd lekarza, a może skutkować na całe życie niejednej rodziny. Medycyna wciąż się rozwija, możliwości są coraz większe. Mimo wszystko wciąż zdarzają się sytuacje, w których dochodzi do powikłań związanych z niewłaściwą pracą personelu. Jak więc ubiegać się odszkodowania? Co zrobić, by prawda zwyciężyła? Jak starać się walczyć z lekarzem w sądzie?

Wybór adwokata przy błędach okołoporodowych

błędy okołoporodoweJeśli dojdzie do błędu ze strony lekarza, każdy z rodziców może ubiegać się o prawdę w sądzie. Sytuacja taka może dotyczyć zarówno złego potraktowania przez personel, źle podjętej decyzji przez lekarza, mimo konkretnych przeciwwskazań. Lekarz oczywiście jest człowiekiem i jest to jak najbardziej zrozumiałe, że może wydarzyć się coś, co całkowicie wpłynie na sytuację przy porodzie. Tak się może zdarzyć. W sytuacji jednak, gdy dojdzie do błędu okołoporodowego z rażącej winy lekarza, wówczas adwokat od prawa medycznego stanowi bardzo dobry wybór dla każdego pacjenta. Ubieganie się o wywalczenie prawdy samodzielnie, bardzo często kończy się powodzeniem dla rodziców. Jeśli jednak mamy adwokata, ten z pewnością będzie reprezentował nas w sposób dla nas należyty i odpowiedni.

Kiedy go wybieramy, na pewno warto zwrócić uwagę na to, czy specjalizuje się w tej, konkretnej specjalizacji. Na rynku jest bowiem wielu takich adwokatów, dla których to właśnie błędy okołoporodowe stanowią główny temat jakim się zajmują. Jeśli adwokat jest od wszystkiego, posiada on w każdej dziedzinie podstawową wiedzę i po prostu nas reprezentuje powołując się na prawo i odpowiednie paragrafy. Jeśli jednak wybierzemy typowo adwokata od prawa medycznego, wówczas jak najbardziej możemy liczyć na zdecydowanie bardziej fachowe podejście, na dokładniejsze rozeznanie się w sprawie i na podjęcie takich działań, aby móc wywalczyć dla rodziny jak najlepsze warunki.

Czym są błędy okołoporodowe?

Błędy okołoporodowe to błędy natury medycznej, związanej z niewłaściwie podjętą decyzją lub złym działaniem ze strony lekarza położnika lub ginekologa. Błędy obejmują czynności związane zarówno z okresem przed, jak również i w trakcie samego porodu. Kiedy pojawia się błąd okołoporodowy? Wtedy, gdy lekarz lub inny członek personelu medycznego zachowa się sprzecznie z zasadami wiedzy, jak również i samej praktyki lekarskiej. Kto może wykonać błąd lekarski, w tym przypadku okołoporodowy? Lekarz ginekolog, położna, pielęgniarka, diagnosta, lekarz dentysta, a także i każda inna osoba, która wykonuje medyczny zawód.

Najczęściej popełniane błędy okołoporodowe

W świecie medycyny, jeśli w grę wchodzą porody, błędem lekarskim może być sytuacja i ta pojawia się najczęściej, że lekarz podejmie decyzję o cesarskim cięciu stosunkowo późno lub całkowicie tego zaniecha, mimo przesłanek do jej wykonania. Błędem jest również niewykonanie odpowiednich badań, takich jak KTG i USG. Do błędów okołoporodowych zalicza się również: brak monitoringu stanu płodu, źle przeprowadzony wywiad z ciężarną, podanie złego leku lub nieodpowiedniej jego dawki. Co więcej, błędy okołoporodowe związane są także z niewłaściwą opieką nad noworodkiem czy też z zaniedbaniem związanym z kwestią organizacyjną. Przykładów tego stanu rzeczy może być zdecydowanie więcej i w każdym przypadku jest to indywidualną sprawą każdej rodziny. Adwokat od prawa medycznego jest po to, aby pacjentowi pomóc w trudnych chwilach i reprezentować go w sądzie o wywalczenie prawdy i uzyskanie odpowiedniego odszkodowania.

Co błędy okołoporodowe mogą powodować?

Każda niewłaściwa decyzja lekarza, zła diagnoza lub też niewłaściwie przeprowadzona przez lekarza akcja może spowodować błąd. Gdy w grę wchodzi ten okołoporodowy, może on rzutować na całe życie młodych rodziców. W wyniku błędu może dojść do sytuacji, w której noworodek umiera lub w której zostanie okaleczony na całe życie. Czasami jeden mały błąd, a może okazać się największą tragedią dla ludzi, którzy przez kilka miesięcy oczekiwali na narodziny ukochanego dziecka. To, co miało stać się prawdziwym szczęściem, okazało się być totalną tragedią.

O co może walczyć adwokat od prawa medycznego?

Najważniejszą kwestią jest zadośćuczynienie, a więc świadczenie, które przyznaje się za krzywdę i cierpienie, jakich doznali rodzice. Zadośćuczynienie może być wywalczone zarówno na dziecko, jak również i na samych rodziców. Drugim elementem jest odszkodowanie, które wielu myli właśnie z zadośćuczynieniem. W tym przypadku jest to świadczenie, które pomaga rodzicom przy chorym dziecku. Dzięki niemu można korzystać z usług specjalistów, można kupować odpowiednie lekarstwa, można inwestować w stosowny sprzęt rehabilitacyjny. Adwokat od prawa medycznego może także starać się o rentę związaną ze zwiększonymi potrzebami. Taką rentę otrzymuje dziecko, jeśli w wyniku błędu lekarskiego nie jest ono w stanie samodzielnie funkcjonować i potrzebuje on stałego dostępu do leczenia.