Czym jest zator płucny ? 

Czym jest zator płucny ? 

Zator płucny to sytuacja, w której dochodzi do zamknięcia lub zwężenia tętnicy płucnej lub jej rozgałęzień. Zamknięcie to powoduje tzw. materiał zatorowy, a więc skrzepliny, tkanka tłuszczowa, a nawet powietrze (w sytuacji wprowadzania lub usuwania cewnika do żyły centralnej), może to być także masa nowotworowa (szczególnie pochodząca z raka nerki i żołądka), a także ciała obce lub rzadko płyn owodniowy. 

 

Kiedy dochodzi do zatoru płuc? 

Należy zacząć od tego, że u większości pacjentów w ogóle nie można rozpoznać przyczyny zatorowości. Można wskazać jednak najbardziej realne przyczyny występowania zatoru. Taką przyczyną na pewno może być wiek pacjenta, bowiem pacjenci starsi są najbardziej podatni na występowanie tego zjawiska, a najbardziej grupa pacjentów powyżej 40 roku życia. Niewątpliwym czynnikiem, często przewijającym się w jednostkach chorobowych jako przyczyna występowania wielu z nich, jest otyłość oraz urazy wielonarządowe. Długotrwałe unieruchomienie, obecność nowotworu złośliwego, niewydolność serca, leczone zachowawczo zapalenie płuc, niewydolność oddechowa to jedne z całej masy przyczyn, poprzez które może wystąpić zator płuc. 

 

Po czym rozpoznać, że mamy do czynienia z zatorem płuc ? 

Przede wszystkim zatorowość objawia się nagle. U pacjentów, aż w 80% przypadków pojawia się natychmiastowa duszność. Charakterystyczne jest także odczuwanie silnego bólu w okolicach klatki piersiowej. Możliwymi objawami, które mogą wystąpić są także suchy kaszel, krwioplucie, omdlenia. Lekarz specjalista badający pacjenta przy podejrzeniu wystąpienia zatoru płucnego stwierdza także tachykardię (przyspieszoną akcję serca) oraz tachypnoe (przyspieszony oddech), niewykluczona jest także hipotensja (spadek ciśnienia tętniczego) oraz ewentualne inne objawy, często indywidualnie występujące u pacjenta.

 

Sposób leczenia zatoru płuc

Leczenie zaczyna się objawowo, poprzez podanie pacjentowi tlenu. Kolejno ważnym jest podanie leków trombolitycznych, mających na celu rozpuszczenie się występującej skrzepliny, powodującej zator. Praktykuje się także podanie pacjentowi heparyny, która działa przeciwzakrzepowo. Podanie powyższych leków nie zniweluje oczywiście zatoru ale zabezpieczy pacjenta przed pogorszeniem stanu zdrowia. Należy niewątpliwie pamiętać, że brak reakcji z naszej strony i nie skorzystanie z opieki medycznej, może doprowadzić nawet do śmierci. 

 

Czy można ustrzec pacjenta przed zatorem płucnym?

Zapobiegać możemy przed zatorem jedynie pacjentów, którzy przeszli zabiegi. Musimy dopilnować aby szybko zostali uruchamiani po przebytym zabiegu, ewentualnie aby nosili pończochy elastyczne. Uchronić możemy także pacjentów, u których stwierdzono zaburzenia krzepnięcia krwi, czy niewydolność krążeniową. U pozostałych potencjalnych pacjentów preferowany jest zdrowy tryb życia i kontrolowanie swojej wagi, w ramach działań profilaktycznych, które zminimalizują możliwość wystąpienia choroby kardiologicznej jaką jest zator płucny.