Co to jest prawo medyczne?

Niewłaściwie przeprowadzona operacja? Akcja porodowa, która doprowadziła do śmierci dziecka lub jego kalectwa? Zła diagnoza i co za tym idzie, nieodpowiednie leczenie? Sytuacji, w której dochodzi do naruszenia prawa medycznego jest bardzo wiele. W każdej, pacjent ma prawo walczyć ze szpitalem, z gabinetem czy z konkretnym lekarzem w sądzie. Aby jednak mieć szansę na wygraną, z pewnością konieczna jest tutaj odpowiednia pomoc kancelarii, która to specjalizuje się typowo w prawie medycznym.

Czym jest prawo medyczne?

Omawiając ten temat, z pewnością kluczowe tutaj znaczenie ma wyjaśnienie pojęcia prawa medycznego. Najprościej mówiąc jest to zbiór przepisów prawnych, które to regulują prawa oraz obowiązki zarówno pacjenta, jak również i personelu medycznego. To także i ukazanie sposobu funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia, a także wszelkich zakładów opieki zdrowotnej i innych obiektów, które to oferują usługi z zakresu medycyny. Prawo medyczne odnosi się również do poszczególnych zawodów medycznych, a w tym również i do innych gałęzi prawnych. Może to więc być prawo cywilne, karne, czy prawo pracy.

prawo medyczneJaki jest zakres prawa medycznego?

Obejmuje on szereg działań, które trudno jest zebrać w jeden zbiór. Do tych najbardziej popularnych zaliczają się między innymi wszelkie przesłanki dopuszczalności wykonywania określonych działań medycznych, jak również i samej działalności medycznej. To wszelkie formy wykonywania zawodów medycznych, to prawa i obowiązki pacjentów i personelu medycznego, to przymus w leczeniu czy też odpowiedzialność zawodowa.

Na prawo medyczne składają się i inne elementy prawa, w tym między innymi konstytucyjnego, cywilnego, karnego, administracyjnego, prawa pracy, praw człowieka, procedur czy też prawa międzynarodowego.

Modele relacji pacjent – lekarz

Na przestrzeni dziesiątek lat wiele się zmieniło w zakresie relacji, jakie mają miejsce między pacjentem, a lekarzem. Dawniej obowiązywał model paternalistyczny. Oznaczało to, że lekarz był podmiotem dominującym. Nie miał on obowiązku informowania o niczym pacjenta, sam podejmował decyzje, nie musiał prosić o zgodę, jeśli chodziło o sposób i formę leczenia. W dzisiejszym świecie obowiązuje model partnerski, a więc i lekarz i pacjent funkcjonują na zasadzie autonomii. Lekarz jest dla pacjenta partnerem, który musi poinformować go o stanie jego zdrowia, a proponując dane leczenie, uzyskać od niego zgodę. Dziś to pacjent ma pełne prawo do tego, by decydować o sobie. Jeśli pacjent nie wyraża zgody, ten nie może przeprowadzić za niego operacji, chyba że stan jest krytyczny, a pacjent nie ma możliwości wyrażenia w danej kwestii zdania.

Gdy dojdzie do uchybień…

Każdy człowiek może się pomylić, nawet lekarz. Jeśli dane działanie jest nieświadome lub skutki leczenia nie są winą lekarza, o tyle nie można tutaj mówić o żadnych uchybieniach. Przykładem może być przewiezienie pacjenta na SOR w stanie krytycznym. Tam lekarz dokonuje szybkiego badania, stawia diagnozę, bierze pacjenta na salę operacyjną. Robi wszystko, co w jego mocy, ale niestety pacjent na stole umiera. Nie jest więc to winą lekarza, ale po prostu taka była kolej rzeczy, gdyż obrażenia były na tyle poważne, że nie udało się nic z tym zrobić. Inaczej jest w sytuacji, w której lekarz w sposób świadomy lub niewłaściwy postąpi wobec pacjenta. Dla przykładu – mimo postępującej akcji porodowej i sytuacji, w której konieczne jest cięcie, lekarz tego nie robi, a dziecko z wyniku powikłań rodzi się martwe lub chore, tutaj można już mówić o winie lekarza. Oczywiście nie dotyczy to każdego przypadku. Tak samo na przykład w sytuacji, gdy dana osoba zdecyduje się na operację plastyczną i nie uzyska efektu, jaki chciała i o jakim wiedział lekarz. W takich sytuacjach także pacjent może starać się o stosowne zadośćuczynienie w sądzie.

W każdej sytuacji, w której dojdzie do ewidentnej winy lekarza, prawo medyczne pozwala walczyć o zadośćuczynienie, o odszkodowanie lub o dalsze, darmowe leczenie. Koniecznie należy jednak w takich sytuacjach zatrudnić adwokata, dla którego prawo medyczne stanowi główną specjalizację i który posiada niezbędną w tym zakresie wiedzę, aby móc świadczyć swoje usługi. Im lepszy adwokat, tym większa szansa na to, że uda się daną sprawę wygrać. Wiadomo, iż pacjent nie mający stosownej wiedzy oraz znajomości prawa medycznego, nie jest w stanie walczyć w sądzie samodzielnie, bo brak wiedzy skazuje go często na porażkę. Z pomocą jednak specjalisty w tym zakresie, każdą sprawę, w której doszło do ewidentnych błędów lekarzy jak najbardziej można rozwiązać. Najważniejsze jest to, by mieć obok siebie zaufaną osobę, która swoją wiedzą i kompetencjami będzie w stanie doprowadzić sprawę do szczęśliwego finału. by https://ginekologwarszawa.edu.pl/