Alternatywna forma – USG Doppler

USG Doppler jest jednym z podstawowych elementów diagnostyki chorób układu krążenia. Dzięki nowoczesnej technologii i zaawansowanej aparaturze pozwala ocenić przepływ krwi w żyłach i tętnicach. W tym celu wykorzystuje zmiany częstotliwości fal ultradźwiękowych, odbijających się od poruszających się krwinek.

[ Read More ]

USG Kolana – kiedy wykonywać?

Staw kolanowy należy do najbardziej zagrożonych struktur w ludzkim ciele. Każdy ruch powoduje gigantyczne obciążenia na tkanki znajdujące się w obrębie kolana. Wielokrotne powtarzanie nieprawidłowego wzorca ruchowego prowadzi do występowania zespołów bólowych, stanów zapalnych, obrzęków kolana, ograniczeń wyprostu lub zgięcia w obrębie kolana, a także do powstawania urazów.

[ Read More ]