Ortopedia

Pięta Haglunda

Pięta Haglunda jest jałową martwicą guza piętowego, umiejscowioną na kości piętowej. Na guzie powstaje niewielka, podchrzęstna martwica tkanki kostnej, która w późniejszym etapie ściera się, zaostrza i w efekcie prowadzi do deformacji tylno-górnej powierzchni kości piętowej.

[ Read More ]

Ostroga piętowa górna

Ostrogą piętową górną nazywamy zmiany zwyrodnieniowe występujące w okolicy wyrostka przyśrodkowego guza piętowego kości piętowej. Są one najczęściej przyczyną powstawania narośli kostnej, powodującej zapalenie rozcięgna podeszwowego i spory ból utrudniający lub uniemożliwiający poruszanie się.

[ Read More ]

Ostroga piętowa dolna

Stopa jest jednym z najciekawszych elementów ludzkiego ciała. Zadziwia budową, funkcjonalnością i złożonością mechanizmu działania. Składa się z 30 kości, które utrzymują nas w pozycji pionowej przez wszystkie lata naszego życia.

[ Read More ]